Wilma-tunnuksen luonti tai roolin lisäys ilman avainkoodia

Käytämme Suomi.fi-valtuudet-palvelua huoltajatunnuksen luomisessa


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille

Pysyvät tiedotteet

Wilma-tunnuksen luonti tai roolin lisäys ilman avainkoodia

Viimeaikaiset tiedotteet

Muita tiedotteita ei löytynyt.